Aston Martin Ho Chi Minh

Aston Martin Ho Chi Minh

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ASTON MARTIN HO CHI MINH

Aston Martin Ho Chi Minh là đại lý chính thức và được ủy quyền của Aston Martin nhằm mang đến cho quý vị dịch vụ hỗ trợ chuyên môn chất lượng có một không hai. Chúng tôi cam kết hỗ trợ cho mọi nhu cầu về Aston Martin của quý vị và tự hào trong việc cung cấp dịch vụ vượt trội và cá nhân hóa, bất kể quý vị có yêu cầu về mua hàng hay dịch vụ khác.

No. 33 Le Duan Boulevard Ben Nghe Ward District 1

Ho Chi Minh City

+842838256666

Email: crm@ct.wearnes.com

Opening Hours