Aston Martin Ho Chi Minh

Aston Martin Ho Chi Minh

HẬU MÃI

Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục sau khi quý vị mua hàng nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu xe Aston Martin của quý vị. Chúng tôi hiểu rất rõ những gì chiếc xe của quý vị cần để duy trì tình trạng tốt nhất. Bên cạnh các phụ tùng và phụ kiện chính hãng để cá nhân hoá chiếc xe Aston Martin của quý vị, chúng tôi cũng cung cấp các kế hoạch bảo hành và bảo dưỡng mở rộng với các kỹ thuật viên đã được phê duyệt để đảm bảo chiếc xe của quý vị được chăm sóc tốt nhất, giúp quý vị an lòng về xe.

BẢO DƯỠNG

Chế tạo bởi Aston Martin, bảo dưỡng bởi Aston Martin. Các gói bảo dưỡng Aston Martin chính thức của chúng tôi giúp chiếc xe của quý vị luôn duy trì tình trạng tốt nhất, mang lại hiệu năng tối ưu trong khi vẫn giữ được giá trị.

PHỤ TÙNG & PHỤ KIỆN

Bổ sung, tăng cường và cá nhân hóa chiếc xe Aston Martin của quý vị nhờ các phụ tùng và phụ kiện chính hãng của chúng tôi.
KHÁM PHÁ GIỚI HẠN TỐI ĐA

GIA HẠN BẢO HÀNH

Aston Martin đã phát triển một kế hoạch bảo hành mở rộng riêng biệt giúp bảo vệ toàn diện để tránh các lỗi thành phần không mong muốn.

No. 33 Le Duan Boulevard Ben Nghe Ward District 1

Ho Chi Minh City

+842838256666

Email: crm@ct.wearnes.com

Opening Hours